Samtext

SKRIBENT

Hos oss  får du din egen professionella skribent som kan skräddarsy texter för både målgruppen, genren och mediekanalen – texter som verkligen träffar.

  • Behöver du en skribent som kan uppdatera dina webbsidor så att de blir mer synliga?
  • Behöver du en skribent som kan skriva broschyrtexter som säljer bättre?
  • Behöver du en skarpare penna för din innehållsmarknadsföring?
  • Behöver du nya sökmotoroptimerade blogginlägg?

En skribent måste leverera mätbara resultat

Text är huvudmotorn i alla företagets marknadsföringskanaler. Det är en av dina viktigaste representanter utåt. I vårt stall ingår skribenter som kan skriva så det säljer, blåsa liv i innehållsmarknadsföringen och författa blogginlägg, webbsidor, SoMe-teasers och landningssidor – som skapar intresse. Oavsett vad det är för texter du är ute efter så har vi nog en skribent som kan hjälpa dig.

Vad som är viktigare än att du blir nöjd med texterna vi levererar är att dina läsare blir nöjda. Det ska vara så bra skrivet att de faktiskt läser hela texten. Texten ska träffa dem och innehållet du publicerar måste ge ett resultat du kan mäta. Därför gör vi research på underlaget du ger oss, därför sörjer vi för att målgruppen är tydligt definierad och därför bollar även våra skribenter olika frågor och förslag mellan varandra. Det är så bra texter blir till, speciellt när du ska ha många texter.

Kvalitet eller kvantitet?

Både och, tack! En väldigt bra bloggartikel kan bli ihågkommen långt efter publiceringen. Den kan bli omtalad på fikarasten och på Facebook. Den kan bli citerad på chattar och utlösa en enorm diskussion i tidningarnas kommentarsfält. Sett ur den synvinkeln är det kvaliteten som är avgörande.

Men i ljuset av hur fort genomsnittsläsaren glömmer samt den enorma ström av information och bilder de flesta utsätter sig för håller det inte att publicera en genialisk artikel var 6:e månad. Företaget måste hela tiden påminna folk om att det existerar. Dina utskick och inlägg är företagets puls, företagets hjärtslag. Och du måste sörja för att det slår ofta nog. Man behöver alltså skapa innehåll med kvalitet och tillräckligt ofta.

Det är till just detta som du kan använda en textbyrå som oss. Din skribent hos Samtext Creative skriver texterna du behöver som triggar både läsare och sökmotorer och med rätt frekvens.

Från intresse till handling

För de allra flesta är webbplatsen företagets ansikte utåt, och ofta är det bara ett av flera ansikten som företaget har mot sin publik. Webbplatsen är naturligtvis viktig och en hel del resurser läggs på att göra den till en fint skyltfönster som ska generera kunder och intäkter. Att skapa och underhålla en bra webbplats är resurskrävande, den måste skapa mer värde än vad det kostar om det ska vara värt besväret.

För att konvertera intresse till handling och i slutändan kunna skapa ett värde behöver webbplatsen ha en eller flera sidor som uppmanar besökaren att agera på något sätt, sidan behöver något som kan utlösa en handling. 

CTA (Call to Action)

Hur ska en sådan handlingsutlösande sida vara utformad? För det första bör det som står på sidan vara så intressant att besökaren inte bara läser texten utan rycks med. Om texten är tillräckligt bra kanske det räcker för att besökaren själv ska leta sig vidare i menyn, men vi rekommenderar att du gör det lätt för besökaren att agera som exempelvis trycka på en knapp, banner eller länk. Här ett exempel:

Om du vill veta vad det bör stå på en handlingsutlösande knapp eller länk, prata med vår projektledare Linda!

“Oavsett vad det är för texter du är ute efter så har vi nog en skribent som kan hjälpa dig.”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272