Samtext

Danska

En översättning till danska måste vara lika välformulerad som om den var skriven av en lysande dansk skribent. Texten ska publiceras i ditt namn, och det är ditt anseende som står på spel!

 

Danmark är ett dejligt land

Alla våra danska översättare har danska som modersmål och 99 % av dem är bosatta i Danmark. Det gör att de kan ha en nära kontakt med dansktalande personer som är väl insatta i branschen de översätter om och att de känner till de danska förhållandena utan och innan.

Vårt eget kontor i Köpenhamn – Samtext Denmark – ser till att alla danska översättningar blir kvalitetssäkrade.

Lika men ändå olika

Danskar är inte så lätta att förstå när de öppnar munnen. Men bortsett från det är det danska och svenska språket nära släkt och väldig lika. Därför kan det verka som en enkel match att översätta mellan dessa två nordiska språk. Men oavsett ockupationer, broar och unioner har danskan och svenskan utvecklas åt olika håll. Dessutom finns det en mängd ord som stavas likadant eller nästan på samma sätt, men som har olika betydelse (”falska vänner”). Vad sägs om hundesnor som är danskans ord för koppel? Eller avrätta och afrette (uppfostra på danska)? Vem vet, kanske alla krig mellan Danmark och Sverige startat på grund av några falska vänner. 

Fyra råd när du ska köpa översättning

1. Specificera vad texten ska användas till, om detta inte framgår.

2. Bifoga illustrationer, bilder och referenstexter om sådant material finns. Det underlättar för översättaren och ger en full förståelse av källtexten och terminologin.

3. Ge en så utförlig beskrivning som möjligt av din målgrupp. Det är särskilt viktigt när det gäller marknadsföringstexter. Om en broschyr för en ny medicinsk produkt riktar sig till danska läkare, kommer våra översättare att använda en annan terminologi än om den är avsedd för danska patienter.

4. Om ditt företag har en ordlista och ett dokument med språkliga riktlinjer (”tone of voice”), bifoga då även dessa.

Kostnadsförslag för översättning till danska

Har du texter som du önskar få översatta? Ring 08-714 79 97 eller skriv till stockholm@samtext.com, så får du ett kostnadsförslag för din översättning, eller använd formuläret nedan. (Vill du ladda upp en fil som är större än 10 MB, eller flera filer, klicka här.)

 

  Filstorlek max 10 MB.

  “... lika välformulerad som om den var skriven av en lysande dansk skribent.”
  Samtext logo
  Samtext Sweden AB
  Solkraftsvägen 16B
  135 70 Stockholm
  Tel: 073 707 2002