Samtext

Finska

En översättning till finska måste vara lika välformulerad som om den var skriven av en lysande finsk skribent. Texten ska publiceras i ditt namn, och de är ditt anseende som står på spel!

 

Lokal närvaro

99 % av våra finska översättare bor i landet. Det gör att de kan ta upp frågor och oklarheter direkt med lokala experter från olika branscher och industrier, och att de alltid är språkmässigt och kulturellt uppdaterade. 

Finska är rena grekiskan

Vårt eget kontor i Helsingfors – Samtext Finland – ser till att alla finska översättningar blir kvalitetssäkrade. Något som inte är så lätt för oss här i Sverige då vi praktiskt taget inte förstår eller känner igen ett enda ord.

Finskan har inga prepositioner eller artiklar, utan använder sig istället av kasusböjningar och därför blir många ord väldigt långa. Det är ofta nödvändigt att avstava orden både av utrymmesmässiga och estetiska skäl, och det blir då extra viktigt att korrekturen görs av en person från Finland. Av samma skäl levererar vi även översättningar i InDesign, med korrekturen inkluderad i priset. 

Fyra råd när du ska köpa översättning

1. Specificera vad texten ska användas till, om detta inte framgår.

2. Bifoga illustrationer, bilder och referenstexter om sådant material finns. Det underlättar för översättaren och ger en full förståelse av källtexten och terminologin.

3. Ge en så utförlig beskrivning som möjligt av din målgrupp. Det är särskilt viktigt när det gäller marknadsföringstexter. Om en broschyr för en ny medicinsk produkt riktar sig till finska läkare, kommer våra översättare att använda en annan terminologi än om den är avsedd för finska patienter.

4. Om ditt företag har en ordlista och ett dokument med språkliga riktlinjer (”tone of voice”), bifoga då även dessa.

Kostnadsförslag för översättning till finska

Har du texter som du önskar få översatta? Ring 08-714 79 97 eller skriv till stockholm@samtext.com, så får du ett kostnadsförslag för din översättning till finska, eller använd formuläret nedan. (Vill du ladda upp en fil som är större än 10 MB, eller flera filer, klicka här.) 

  Filstorlek max 10 MB.

  “...lika välformulerad som om den var skriven av en lysande finsk skribent.”
  Samtext logo
  Samtext Sweden AB
  Solkraftsvägen 16B
  135 70 Stockholm
  Tel: 073 707 2002