Samtext

Juridisk översättning

Juridisk översättning och översättning av kontrakt kräver extra omtanke och precision. 

 

Hos Samtext hittar du specialister på översättning av kontrakt och andra juridiska dokument. Vi översätter domstolshandlingar, avtal och kontrakt till och från i stort sett alla språk.

Våra egna högt kvalificerade medarbetare översätter mellan de stora världsspråken, men i dagens dynamiska och globaliserade samhälle uppstår allt oftare behov för översättning av juridiska dokument till och från mindre nischspråk. Därför erbjuder vi självklart även detta.

Auktoriserad översättning

Dokumenten kan även auktoriseras med stämpel om detta krävs. Översättningen blir då bestyrkt av en auktoriserad translator. En auktoriserad translator är en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Översättaren får en stämpel att använda på sina översättningar. Dokumentet blir därmed bestyrkt/auktoriserat när både translatorns underskrift och stämpeln finns med på dokumentet. I juridisk mening innebär detta att översättningen är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är vanlig när det gäller domar, intyg, betyg, personhandlingar och liknande.

Snabb precision

Exakthet och precision är självklart av allra största vikt men vi vet samtidigt att snabb leverans ofta kan vara lika viktigt och i vissa fall helt avgörande.

Utöver våra duktiga medarbetare i Nordeuropa har vi därför ett stort kontaktnät med kompetenta översättare som befinner sig i andra tidszoner, och som snabbt och fackmässigt översätter alla typer av juridiska dokument utanför de vanliga arbetstiderna här i Sverige.

Har ert företag ett särskilt behov för tillgänglighet och service oavsett tid på dygnet så kan även detta ordnas.

Verkar detta intressant? Skicka ett e-postmeddelande till stockholm@samtext.com eller ring 08-714 79 97!

 
affärsjuridik • arbetsrätt • arvsrätt • avtalsrätt • barnrätt • bolagsrätt • bostadsrättsjuridik • civilprocessrätt • ersättningsrätt • expropriationsrätt • familjerätt • fastighetsrätt • försäkringsrätt • förvaltningsrätt • hyresrättsjuridik • integritetsskydd • konkurrensrätt • konkursrätt • konsumenträtt • marknadsrätt • miljörätt • obligationsrätt • panträtt • processrätt • sjörätt • skatterätt • socialrätt • straffrätt • transporträtt • upphovsrätt

 

“...domstolshandlingar, avtal och kontrakt till och från i stort sett alla språk”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002