Samtext

Personuppgiftspolicy

Samtext ställer strikta krav på informationssäkerhet och integritet. Vi prioriterar bra skydd och behandling av personuppgifter i enlighet med erkända standarder. På den här sidan kan du läsa hur Samtext behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla sina tjänster, samt i marknadsföringssyfte.

Vad gör vi med informationen om dig?

När du kontaktar oss för att utnyttja våra tjänster eller begära en offert, behåller vi den personliga information du ger oss, vanligen namn och kontaktuppgifter, för att kunna leverera tjänsten till dig och även för bokföring och fakturering. Om du accepterar villkoren, kommer du ibland få mail med nyheter som kan vara intressanta för dig.

Om du skickar dokument till oss innehållande personlig information som behöver översättning, redigering eller någon av våra andra tjänster, kommer vi att behandla informationen konfidentiellt och inte använda den till något annat än den service du har beställt.

Om du är leverantör eller potentiell leverantör av språktjänster till oss, kommer vi att spara dina kontaktuppgifter, uppgifter om de tjänster du erbjuder och vad du har för specialistkompetenser, så att vi kan kontakta dig med en förfrågan om att leverera den tjänsten, om det skulle bli aktuellt.

Samtext säljer inte under några omständigheter dina personuppgifter. Samtext delar heller aldrig personuppgifter med någon tredje part om det inte är absolut nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna.

Samtycke

Hur får vi ditt samtycke?

När du ger oss dina personuppgifter och väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, godkänner du att vi använder denna information i marknadsföringssyfte. Att välja detta är helt frivilligt.

Om du skickar dokument till oss innehållande personlig information som behöver översättning, redigering eller någon av våra andra tjänster, lagrar och behandlar vi personliga uppgifter uteslutande för att kunna leverera tjänsten du beställt.

Om du är leverantör eller potentiell leverantör av språktjänster till oss, samtycker du till att vi lagrar din kontaktinformation och information om de tjänster du erbjuder.

Hur drar du tillbaka ditt samtycke?

När du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst ändra dig och dra tillbaka samtycket till att vi får kontakta dig och/eller använda din information, genom att klicka på ”Unsubscribe” längst ner i mailet du fått, eller genom att skicka ett mail till marketing@samtext.com.

När du gett ditt samtyckte till att vi lagrar och behandlar personuppgifter i syfte att kunna leverera den språktjänst du beställt, kan du när som helst ändra dig och dra tillbaka samtycket genom att meddela detta till din kontaktperson på Samtext. Alla dokument innehållande din personliga information kommer då att raderas.

Om du är eller har varit leverantör eller potentiell leverantör av språktjänster till oss och inte längre vill att vi lagrar din personliga information, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort all information om dig från vårt leverantörsregister genom att maila oss på e-postadressen längst ner på sidan.

Rätten att få tillgång till, korrigera och radera personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst begära att få korrigera eller få tillgång till all information vi har om dig eller kräva att information ska raderas. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke. Om du vill utnyttja dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via e-postadressen längst ner på sidan.

Utlämning

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheterna om lagen kräver det.

Tredjepartstjänster

Externa tjänster: Leverantörerna av externa tjänster vi använder (dvs. tjänster vi inte själva säljer och levererar till kund) kommer endast samla in, använda och lämna ut information om dig i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dem att utföra de tjänster de levererar till oss. Vi använder databehandlare (t.ex. Google Analytics) som bearbetar data på uppdrag av oss och som ingått avtal om sådan databehandling.

Våra egna tjänster: Underleverantörer vi använder för att leverera våra egna tjänster får aldrig tillgång till information om dig som kund hos oss. När dokument som du skickar till oss för översättning, redigering eller annan språkbehandling vidarebefordras till en sådan underleverantör, kräver vi alltid att denne endast använder personuppgifterna om de behövs för att leverera tjänsterna till oss. (På finska skrivs t.ex. personnamn på olika sätt beroende på vilket grammatiskt sammanhang namnet står i.) Vi kräver också att våra underleverantörer följer all relevant lagstiftning gällande skydd av persondata, samt att de har relevanta säkerhetsrutiner kring detta.

Säkerhet och lagring av data

För att skydda din personliga information, vidtar vi alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och följer allmän branschstandard för att uppgifterna inte ska förloras, missbrukas, lämnas ut till obehörig part, avslöjas, ändras eller förstöras.

Alla våra kunder och underleverantörers persondata lagras i ett TMS (Translation Management System) på en SSL-säkrad server (krypterad anslutning). Tillgång till personuppgifterna i TMS-systemet är begränsat till medarbetare på Samtext som behöver detta inom sitt ansvarsområde. Alla som har tillgång till datan i TMS-systemet är bundna av ett sekretessavtal. Personuppgifterna kommer att lagras tills kund- eller leverantörssamarbetet upphör, eller tills du ber att vi tar bort dem – med undantag för hänsyn till lagringstiden som vissa lagar och förordningar kräver (t.ex. regler om bokföring och skatt).

Om du ber oss översätta, redigera eller korrekturläsa dokument som innehåller personuppgifter, kommer vi se till att de skyddas. Vi har en separat rutin för särskilt känslig personlig information, såsom läkarjournaler och identitetshandlingar. Vår policy är att ta bort sådana dokument när de inte längre behövs för att tillhandahålla tjänsten du får av oss.

Alla dokument vi tar emot behandlas som känslig information. Våra anställda har sekretessklausuler som en del av anställningsavtalet, och kontoret har rutiner för makulering av utskrifter. Dokument med särskilt känsligt innehåll lösenordskyddas på våra servrar så att endast anställda som är direkt involverade i uppdraget kommer åt filerna. Dokumenten kommer också att levereras via vår kundportal där användarnamn och lösenord krävs för att kunna se filerna, detta för att inga känsliga uppgifter ska lagras i e-posthistoriken.

Överföring av data utanför EU och EES

Alla våra kontor är belägna inom EU och EES. Några av våra underleverantörer av språktjänster befinner sig utanför EU- eller EES-området, eller har kontor där. Dessutom är några av våra medarbetare anställda utanför EU- eller EES-området. Om du ber oss översätta eller redigera dokument som innehåller personuppgifter, är du härmed införstådd med detta. Underleverantörer har i övrigt ingen tillgång till dokument som finns på Samtexts servrar. Överföring av dokument mellan oss och sådana leverantörer sker genom uppladdning på en separat leverantörsportal där åtkomst krypteras och skyddas av användarnamn och lösenord. Alla våra leverantörer är även bundna av ett sekretessavtal.

Externa webbplatser

När du klickar på externa länkar på vår webbplats kan dessa leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för hur personuppgifter behandlas på andra webbplatser och rekommenderar dig att läsa deras personuppgiftspolicy. Denna personuppgiftspolicy gäller endast domäner som ägs av Samtext: samtext.com, samtext.no, samtext.se, samtext.dk, samtext.fi, samtext.info, kommunikasjonsbloggen.no, kapteinschwung.no, bestitekst.no, versjonering.no, versionering.dk, tekstbvrå.no och tekstbloggen.no.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din egen dator eller enhet när du besöker olika webbplatser. Det är praxis att använda dessa för att få webbplatser att fungera på bästa sätt, samt för att som ägare till webbplatsen samla information om besökarna. Varje webbplats eller tredjepartsleverantör som webbplatsen använder kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om du tillåtit detta, men (av hänsyn till din personliga integritet) tillåter din webbläsare inte att en webbplats eller tredjepartsleverantör får tillgång till något annat än de cookies som de redan skickat till dig, alltså inte de cookies som skickats av andra webbplatser eller tredjepartsleverantörer.

Samtexts webbplats använder analytiska cookies för att förbättra våra tjänster. Du kan när som helst i dina webbläsarinställningar blockera cookies utan att påverka kärnfunktionen på denna webbplats.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på den här sidan kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, foton, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om du hade besökt webbplatsen som det inbäddade innehållet kommer från.

Dessa webbplatser kan samla information om dig, använda cookies eller bygga in spårningssystem från tredje part och övervaka vad du gör med det inbäddade innehållet. Detta inkluderar även att spåra dina handlingar via det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen.

Ändringar i personuppgiftspolicy eller äganderätt

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs gärna igenom den med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att gälla omedelbart efter att de publicerats på Samtext.se. Om vi gör stora förändringar kommer det att stå i klartext här att policyn har uppdaterats så att du förstår vilken information vi samlar in, hur vi använder den och/eller lämnar ut den.

Om vårt företag köps upp eller slås samman med ett annat företag, kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta leverera tjänster till dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill ha tillgång till, korrigera, lägga till eller ta bort någon av de personuppgifter vi har om dig, om du vill klaga på något eller bara vill ha mer information, kontakta oss via den här e-postadressen:

stockholm@samtext.com

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002