Samtext

Korrektur och redigering

Är texten skriven med rätt anslag och ton för målgruppen? Ska texten gå i tryck?

 

Se till att din text är lättläst och felfri, så ökar chansen att den blir läst. Dessutom minskar risken för att viktig information förbises eller missförstås. 

Vi erbjuder både språkgranskning och korrektur som separata tjänster. Klicka på länkarna ovan, så får du veta mer.

“Det är lätt att bli hemmablind när man skriver.”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272