Samtext

Engelska

En översättning till engelska måste vara lika välformulerad som om den var skriven av en lysande engelsk skribent. Texten ska publiceras i ditt namn, och det är ditt anseende som står på spel!

 

Våra översättare

Alla som översätter till engelska hos oss, har det engelska språket som modersmål. Det är britter, amerikanare, sydafrikaner, australiensare och kanadensare, och de flesta är bosatta i sina respektive hemland. Detta är en fördel när det gäller att hålla sig uppdaterad, och speciellt viktigt när målgruppen är ungdomar i hemlandet. Några av våra engelska översättare är bosatta här i Sverige – de kan dra fördel av en nära kontakt med svenskar som är väl insatta i diverse branscher och att de känner till de svenska förhållandena utan och innan. Det minskar risken att lokala uttryck eller dagsaktuella ämnen missförstås (det är t.ex. inte en chokladbutik vi menar när Tobleroneaffären nämns).

Det är också viktigt ur en professionell synvinkel att vi inte bara använder oss av frilansare. Samtext har eget kontor i Storbritannien med följande nyckelpersoner:

Alistair Gage, auktoriserad redovisningskonsult från Ernst & Young, MA (Hons) i svenska och tyska, specialist på översättning av årsredovisningar samt företagsekonomi.
James Campbell, bakgrund som programmerare (i 12 år), webbspecialist, översättare och språkgranskare.

Specialistområden

Varje år översätter vi ett stort antal företagsekonomiska texter, kontrakt, juridiska dokument, it, reklam, marknadsföringstexter, pr, konstböcker, texter inom turism, fiskodling, olje- och gasindustrin och HMS. Samt inom en rad andra och ibland extremt smala specialistområden.

Två råd från en engelsk översättare

1. Specificera vilken engelska du vill översätta till, i de fall detta har betydelse. Är målgruppen för texten inte britter eller amerikanare utan personer av alla nationaliteter använder vi ”International English” med brittiska ordval och brittisk stavning.

2. När det gäller marknadsföringstexter är det särskilt viktigt att du talar om för oss vilken målgruppen är. Om det är en butiksinnehavare i Baltikum som ska ta emot den engelska broschyren för en nylanserad produkt, kommer våra översättare att använda en annan terminologi än om den är avsedd för en butiksinnehavare i t.ex. Storbritannien.

Kostnadsförslag för översättning till engelska

Har du texter som du önskar få översatta? Ring 08-714 79 97, så får du ett kostnadsförslag för din översättning till engelska, eller använd formuläret nedan. (Vill du ladda upp en fil som är större än 10 MB, eller flera filer, klicka här.)

  Filstorlek max 10 MB.

  “...som om den var skriven av en lysande engelsk skribent!”
  Samtext logo
  Samtext Sweden AB
  Solkraftsvägen 16B
  135 70 Stockholm
  Tel: 073 707 2002