Samtext

Copyöversättning (versionering)

Vi har specialiserat oss på en kombination av copywriting och översättning, vilket vi kallar copyöversättning eller versionering. Det innebär att vi kan erbjuda texter som verkligen fungerar i din marknadsföring.

 

Du har säkert sett tv-reklam, annonser och broschyrer där texten känns onaturlig eller konstlad. I många fall beror det på att texten är en översättning, ofta från engelska. Anledningen är naturligtvis att det skulle bli alldeles för dyrt att skapa en separat kampanj för varje land. 

Är det här rätt väg att gå? Både ja och nej. Att använda samma kampanj eller broschyr i flera länder är absolut inget fel så länge man är medveten om de språkliga och kulturella skillnaderna. Ofta går det alldeles utmärkt att använda samma bildmaterial i alla länder bara man är noga med att lokalisera texterna. 

Beställ copyöversättning/versionering nästa gång 

Vi vågar påstå att copyöversättning/versionering är det som vi på Samtext är allra vassast på. Vi översätter inte ord, utan det orden vill säga, och när vi versionerar en text frigör vi oss ännu mer i förhållande till källtexten. Språkdräkten och tonen kan bli helt annorlunda, men budskapet förblir detsamma eller förstärks – och resultatet blir en text som talar till målgruppen.

Ett amerikanskt säljbrev som ska översättas till svenska är ett bra exempel på en text som blir katastrofal om man inte anpassar tonen och stilen till svenska förhållanden och värderingar. Om en svensk reklamtext ska ”fungera” på engelska, polska eller urdu måste man på samma sätt ta hänsyn till faktorer som kultur, historia, politik och inte minst juridiska förhållanden och normer i det land där texten ska användas.

På Samtext jobbar vi med det här varje dag, året runt. Vi översätter och versionerar pressmeddelanden, annonser, broschyrer, hemsidor etc. på en mängd olika språk. Tjänsten kallas copyöversättning eller versionering (på engelska transcreation eller copy-adaptation) och innebär att vi anpassar texten för en viss marknad eller målgrupp.

Beställ copyöversättning nästa gång du har en marknadsföringstext som behöver översättas. Vi finns tillhands för att hjälpa till. Klicka här om du vill ha en offert!

“Vi översätter inte ord, utan det orden vill säga”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002