Samtext

Behöver du en översättare som är insatt i din bransch?

Ditt produktutbud är kanske kopplat till ett eller flera fackområden. Detta kräver att översättaren både har god kännedom om din bransch samt vid behov ser till att uppdatera sina kunskaper. Vi har många års erfarenhet av facköversättningar inom ett stort antal branscher. 

 

Utgångspunkten för att kunna översätta eller versionera texterna i din bransch och för din målgrupp är inblick i just den branschen och målgruppen. Inblick får man självklart genom utbildning och yrkeserfarenhet. Men det är få översättare som även arbetar som robotprogrammerare, tandläkare, petroleumingenjörer, företagsekonomer eller försäkringsjurister. De allra flesta är relativt högt utbildade akademiker med ett eller två språk som specialisering. Hur kan vi då lova dig att översättningen kommer ha de rätta branschuttrycken?

Svaret är research.

Säkerhetsföreskrifterna för en ventilationsanläggning skiljer sig till exempel i allra högsta grad från en årsredovisning som i sin tur är något helt annat än texten på en restaurangs webbsida.

Våra översättare ger sig inte förrän de förstår allt i den källtext de jobbar med och de använder sig av allt referensmaterial som finns att tillgå inom varje enskilt fackområde. För terminologi som ännu inte funnit sin väg in i lexika söker de lösningar via nätet och kontaktar specialister på området.

Hur jobbar vi?

Du tilldelas en projektledare som blir din fasta kontaktperson genom hela projektet.

Vi börjar med att ställa följande frågor: Hur ska texten användas? Vad vill du att den ska åstadkomma? Vilken målgrupp riktar sig texten till? Vi tar utgångspunkt i den bakgrundsinformation vi får av dig och arbetar utifrån detta. Finns det referensmaterial i form av tidigare texter, illustrationer, ordlistor och databaser tar vi även mer än gärna emot dessa.

Har du en PDF med text som exporterats från ett annat program kan det vara en bra idé att få tag på originalfilen. Då kan du få en översättning med samma layout som originalet och du sparar mycket tid på efterarbetet.

Alla texter du får från oss är skrivna av översättare med målspråket som modersmål och genomgår alltid en grundlig korrektur och kvalitetssäkring innan de levereras till dig. Korrekturen görs alltid av en annan person än översättaren för att säkra ett perfekt och felfritt resultat.

Vi ser gärna att du skickar eventuella korrigeringar tillbaka till oss. Då kan vi lägga in dessa i våra databaser och du slipper göra samma korrigering i framtida uppdrag.

I menyn ser du några av de branschspråk vi ”talar”.

“I menyn ser du några av de branschspråk vi "talar".”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002