Samtext

Finansiell översättning

Årsrapporter, bokslut, delägarrapporter, kvartalsrapporter, analyser, prognoser, hållbarhetsrapporter, öppenhetsrapporter, Pilar 3 rapporter – Samtext översätter och redigerar mängder av finansiella texter varje år. Hos oss får du professionell finansiell översättning oavsett språk.

 

Februari till april är högsäsong för finansiell översättning. Det är under denna period många företag publicerar sin årsrapport på engelska. Men även under årets övriga månader produceras många ekonomirelaterade texter – till exempel kvartalsrapporter, men även analyser och prognoser.

Finansiell översättning och kvalitet

Vi har några av branschens vassaste brittiska översättare med finansiell kompetens. Ett exempel är vår chefsöversättare på Samtext UK. Han är auktoriserad redovisningskonsult, specialist på IFRS och har tidigare jobbat 3 år hos E&Y och 6 år för kommersialla företag. Det märks på översättningens kvalitet när översättaren faktiskt förstår källtexten, något som kanske i extra hög grad är viktigt när det är finansiella texter man jobbar med.

Innehållet måste vara 100 % korrekt. Man vill ogärna råka ut för en text där fel årtal eller fel antal nollor angivits för en post. När det gäller finansiella översättningar från svenska till engelska gör vi därför – i tillägg till den vanliga korrekturen – alltid en ”baklängeskorrektur”, d.v.s. även en person med källspråket som modersmål går igenom översättningen.

Du ska kunna lita på det du får från din översättningsbyrå, och du ska inte behöva anlita en specialist inom företagsekonomi för att säkerställa att allt är korrekt översatt. Men skulle du ändå anlita en expert för att verifiera översättningen ska han eller hon inte finna några fel i den.

Många årsrapporter har också ett inledande, beskrivande avsnitt – verksamhetsberättelsen. Detta är i själva verket en marknadsföringstext. Den representerar företaget och är företagets ansikte utåt. Är den bra skriven blir den läst, är den briljant skriven blir den dessutom ihågkommen. De brittiska översättare vi använder för detta har textförfattarkompetens. Samtext ger dig en engelsk version som är minst lika bra, eller bättre, än originalet.

Är du inte helt nöjd med språket och kvaliteten på det du fått översatt hittills? Boka i så fall ett samtal utan förpliktelse med vår projektledare Linda Larsen. Vi ger dig en bättre finansiell översättning.

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002