Samtext

Innehållsmarknadsföring

Content marketing, eller som det heter på svenska: innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring är inte bara ett modeord utan ett utomordentligt effektivt verktyg för att få folk att se på din verksamhet med nya ögon. Du ger bort information, underhållning eller annat innehåll som uppskattas utan att begära något tillbaka. I gengäld ökar tilliten till och kännedomen om ditt företag.

Vilka fördelar ger innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring innebär att du ger bort innehåll som har värde för mottagarna som typiskt nog är potentiella eller existerande kunder.

Tanken bakom denna form av marknadsföring är att dela egenproducerat innehåll som är så bra att det ökar företagets trovärdighet. Innehållet ska understödja ditt varumärket och stärka den position du har på marknaden. Gör du detta riktigt bra kan du till och med bli en auktoritet inom din bransch.

Sökmotoroptimerade blogginlägg, artiklar och rapporter som publiceras på företagets webbsida är typiska exempel på innehållsmarknadsföring. Samma typ av innehåll kan även publiceras på externa plattformar som målgruppen har förtroende för. Att erbjuda en kurs eller hålla ett föredrag kan också vara en del av strategin. Den gemensamma nämnaren är att du ger bort något som har ett värde för mottagaren. Du ger något utan att begära någon motprestation och för det får du ett erkännande tillbaka.

Hur kan du komma igång?

Några företag har redan en klar content marketing-strategi men saknar resurser för att genomföra den. Andra vet ännu inte hur de kan eller bör utnyttja detta kostnadseffektiva vidunder. Oavsett var du är i processen så kan vi hjälpa dig.

Vi har varit med i leken sedan uttrycket började bubbla upp och vi har producerat innehåll för ett antal stora företag. Vi startar alltid med att grundligt lära känna företaget vi skriver för och inte minst den målgrupp som vi ska nå ut till. Några gånger får vi instruktioner om vad vi ska skriva, andra gånger föreslår skribenten diverse ämnen till olika artiklar. Oavsett blir artikeln en text du kan stå för och som skapar förtroende och erkännande.

Kostnadsfri konsultation

Ta kontakt med projektledare Linda så får du råd om hur du kan dra nytta av innehållsmarknadsföring i just ditt företag. Konsultationen är kostnadsfri och förpliktigar inte till något.

“... du ger bort något som har ett värde för mottagaren.”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002