Samtext

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation måste skrivas på ett sätt som gör informationen begriplig och användbar för läsaren. Samtext har tekniska skribenter med lång erfarenhet som kan hjälpa till med detta.

 

En manual för bogsering av släpvagn? Användarhandbok för en ny bilmodell? Bruksanvisning för en diskmaskin, produkttexter till en varukatalog, stickbeskrivningar till avancerade mönster, säkerhetsinformation för lättantändliga ämnen?

Våra erfarna tekniska skribenter kan hjälpa dig med att skriva det mesta. Och inte minst kan vi författa dokumentation som är pedagogisk och intressant så att även en omotiverad läsare klarar av att ta till sig informationen. 

Teknisk dokumentation på andra språk

I tillägg till våra svenska skribenter kan vi genom vårt nätverk och våra redaktioner i de nordiska länderna, England och Tyskland ta fram den tekniska dokumentation du behöver på valfritt språk. I de länder där vi inte har en egen redaktion hjälper vi dig att skaffa rätt skribent.

Att ta fram teknisk dokumentation, som till exempel ett produktdatablad, är en krävande uppgift och ställer höga krav på noggrannhet och precision. En förutsättning är att skribenten har branschkännedom och väl insatt i den aktuella terminologin.

När det gäller andra former av dokumentation, som till exempel läromaterial, är författarens pedagogiska förmåga viktig. Tyvärr är det få förunnat att kunna skriva tekniska texter som bjuder på intressant och spännande läsning.

När vi skriver teknisk dokumentation skapar vi samtidigt en databas som innehåller er terminologi vilket ger kontinuitet och underlättar inför kommande projekt.

Vårt mål är alltid att den tekniska dokumentation vi levererar ska hålla högsta möjliga kvalitet och vara väl anpassad för den tilltänkta målgruppen.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om ert nästa projekt inom teknisk dokumentation.

“Det är få förunnat att kunna skriva tekniska texter som bjuder på intressant och spännande läsning”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272