Samtext

Maskinöversättning med AI

Har du stora mängder text som behöver översättas till flera språk? Då bör du be oss om att få maskinöversättning med efterredigering. Om det är mycket stora mängder och ditt företag kontinuerligt producerar nytt innehåll, bör du fråga oss om att integrera maskinöversättning i ditt eget CMS. Med detta på plats minskas det manuella arbetet drastiskt, inköpskostnaderna blir betydligt lägre, och tiden det tar att administrera översättningarna blir kortare.

När det gäller stora mängder text som ska översättas och där översättningen inte får skilja sig från originaltexten alls, är det både ekonomiskt och tidsbesparande att automatisera arbetet. Detta gör vi med översättningsverktyget memoQ som är integrerat med ChatGPT och program som Google Translate.

Samma innehåll på båda språken

Ett exempel på en text där översättningen inte skiljer sig från originaltexten är varudeklarationer. Om det står Contains 0.23mg Potassium på engelska, finns det bara ett rätt sätt att översätta det till svenska på: Innehåller 0,23 mg kalium. Maskinen vet inte bara att potassium är kalium på svenska (med litet ”k”), utan även att decimaltecknet är ett kommatecken istället för punkt och att det ska vara ett mellanrum mellan talet och måttenheten.

Risken att maskinen gör fel är liten, den tar nästan ingen tid på sig att utföra uppgiften, och översättaren slipper knacka de 25 tangenttryckningar översättningen annars skulle ha krävt.

memoQ in action

Så här ser översättningsverktyget memoQ ut för en översättare.

Andra exempel är bruksanvisningar, installations-, drifts- och underhållshandböcker, tekniska specifikationer, datablad, produktbeskrivningar och till och med kontrakt och ekonomiska rapporter. De två sista lämpar sig för automatiserad översättning inte bara för att innehållet ska vara identiskt på de olika språken, utan även för att terminologin och formuleringarna inom dessa områden är standardiserade, och det finns enorma mängder tillgängliga på nätet som råmaterial för AI.

Det som däremot inte lämpar sig för automatiserad översättning är exempelvis kreativa och säljande texter som ska inspirera läsaren att agera. 

Djävulen finns i detaljerna

Om automatiserad översättning går så snabbt och blir så bra, varför inte bara göra jobbet själv istället för att använda en professionell byrå? För att maskinöversättningar är långt ifrån perfekta. Konstigheter uppstår oavsett hur fantastiskt avancerad AI blir, så resultatet måste kvalitetssäkras. Lösningen på det kallas MTPE – Machine Translation Post Editing – vilket grovt kan översättas till redigering av maskinöversatt text.

MTPE förklarat

Efter att den automatiserade översättningen har gjorts, kvalitetssäkras och redigeras varje dokument av en professionell översättare, källtext mot måltext. Detta arbete handlar inte om att ta stickprover; varje enskild mening granskas. Därefter läses hela dokumentet igenom ur målgruppens synvinkel utan att översättaren samtidigt tittar på källtexten. Det är oftast först då som brister dyker upp som ibland härstammar från originaltexten, till exempel felaktigheter, inkonsekvent språkanvändning (som plankor och brädor i samma text och med samma avsedda innebörd), bristande logik på grund av text som saknas eller förekommer två gånger efter varandra, eller att ett årtal på sidan 12 borde vara samma årtal som stod på sidan 3, vilket det inte är. Sådana saker är mycket svåra för AI att upptäcka.

Samtexts krav på MTPE inkluderar även att översättningen inte får låta översatt. En av punkterna på vår checklista är att översättaren – som har målspråket som modersmål – ställer sig själv frågan: ”Skulle jag uttrycka mig på detta sätt om jag själv skulle skriva det här?”

Använd inte bara AI

Den uppenbara anledningen till att du inte enbart bör använda AI för att översätta företagets material är att översättningarna måste vara konsekventa sinsemellan. Din text har en vokabulär och en ton som måste upprätthållas. Detta uppnår du genom att låta allt passera genom ett översättningsverktyg som tar hand om och återanvänder termer, fraser från allt annat material du översatt tidigare.

Vårt främsta verktyg för detta ändamål är memoQ, som är ett av branschens mest avancerade översättningsprogram. I memoQ sparas alla ord och allt översatt material i en sluten databas. Programmet ser till att terminologin i databasen alltid används i nya översättningar. 

Vad du kan göra

Du kan till exempel prata med projektledare Linda Larsen. Hon tar gärna ett möte med dig om automatiserad översättning! Eller använd detta formulär:

  Filstorlek max 10 MB.

  “Skulle jag uttrycka mig på detta sätt om jag själv skulle skriva det här?”
  Samtext logo
  Samtext Sweden AB
  Solkraftsvägen 16B
  135 70 Stockholm
  Tel: 073 707 2002