Samtext

Korrekturläsning

Korrekturläsning är ett måste. Gör inte som tidningarna, som har lagt ner sina korrekturavdelningar – en undersökning från Stockholms universitet visar att två stavfel är nog för att läsarna ska tappa förtroendet för texten. 

 

Tyvärr har tidningar som Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen lagt ner sina korrekturavdelningar. Men i konkurrensen från alla gratis nyhetssajter, bloggare och sociala medier hade de förmodligen inget annat val. De var helt enkelt tvingade att minska sina kostnader för att överleva. Priset de fått betala är en ökad irritation hos läsarna, vilket bekräftas av en undersökning från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet

Ska broschyren gå i tryck? Beställ korrekturläsning från Samtext

Vi erbjuder korrekturläsning som en separat tjänst på en rad olika språk. Om det rör sig om en översättning kontrollerar vi att översättaren har förstått alla språkliga nyanser och att texten är fri från kulturellt betingade missförstånd. 

Sex punkter som en korrekturläsare måste ha koll på:

 • stavning
 • interpunktion (kommatering, avstavningar, mellanslag etc.) 
 • grammatik 
 • semantik 
 • uttryck 
 • faktafel

När vi läser korrektur gör vi det på en utskrift av texten eftersom det är betydligt svårare att upptäcka alla fel om man läser korrektur på skärmen. Vi läser dessutom alltid texten från målgruppens perspektiv och med ”nya ögon”. Är texten begriplig och innehållet logiskt?

När vi läser korrektur kontrollerar vi dessutom:

 • att alla namn är korrekta 
 • att språkbruket och terminologin är konsekvent
 • att kapitel- och avsnittsnumreringen är korrekt
 • att formateringen är konsekvent utförd (avsnitt, rubriker, teckensnitt, kursiv, fet, understruken text)
 • att illustrationerna överensstämmer med texten.

Samtext erbjuder både traditionell korrektur och språkgranskning – en utvecklad korrekturtjänst där vi lägger särskild vikt vid att språket flyter bra och att texten är anpassad till målgruppen. I samband med översättningar ingår alltid korrekturläsning i priset.

“Två stavfel är nog för att läsarna ska tappa förtroendet för texten”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272