Samtext

Översättning för bilindustrin

Vi översätter alla sorts texter inom bilindustrin – reklamannonser, broschyrer, direktreklam, handböcker, tekniska manualer och studie- och informationsmaterial. Det har vi gjort i 20 år.

 

Chevrolet, Ford, Nissan, Opel, Rover, Scania, Toyota, Volvo …

Detta är bara några av de bilmärken som Samtext har arbetat med. Om vi även tar med vad varje enskild frilansare inom vårt nätverk har gjort blir det sammantaget miljontals ord för så gott som alla bilmärken som sålts i Skandinavien under de senaste 20 åren.

Sedan 1997 har Samtext översatt stora mängder text för bilindustrin och det finns nog inte ett enda ämnesområde inom denna sektor som vi inte har berört. Allt från studie- och informationsmaterial för säljare, konfigurationsprogram för drivlinjesystem i lastbilar, instruktionsmanualer för förare och verkstadsmanualer för underhåll, reparation och byte av allt mellan kylargrill och avgasrör, bokstavligt talat.  

Marknadsföringstexter för bilindustrin

Varje bilmärke och varje enskild bilmodell har sin egen specifika målgrupp. Texter som ska sälja versionerar vi så att de får rätt anslag och ton för just den målgruppen. En person som köper en bil från en viss tillverkare för första gången, ska inte nödvändigtvis få samma reklam som när han köper en bil av det märket för andra gången.

Tekniska texter för bilindustrin

Olika biltillverkare använder inte alltid samma översättning av tekniska ord och uttryck. För varje kund utarbetar vi, tillsammans med kunden, listor över just deras terminologi och facktermer. Alla våra kunder har tillgång till sina egna ordlistor. Internt använder vi ordlistorna för att kunna säkra ett konsekvent språk och att kundens föredragna stil och specifika terminologi används genomgående i texten. Ordlistorna är även oumbärliga när uppdragen är så pass stora att flera översättare behöver arbeta parallellt med samma projekt.

Vi använder alltid ett översättningsverktyg när vi arbetar med biltekniska texter. Det är oftast stora mängder text med många repetitioner där översättningen kan återanvändas. Något annat vore därför otänkbart både ekonomiskt och tidsmässigt. Vårt främsta verktyg är Deja Vu som du kan läsa mer om här.

Vill du veta mer? Prata med Marco om ett av Samtexts tyngsta satsningsområden – översättning för bilindustrin.

 

Översättning för bilindustrin, automotive translation

“Allt mellan kylargrill och avgasrör, bokstavligt talat.”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002