Samtext

Vad gör en översättningsbyrå?

Översättningsbyrå, översättningsföretag, textbyrå, språkbyrå – kärt barn har många namn. Oavsett vad barnet heter ska en sådan byrå leverera texter med korrekt översatta bransch- och fackuttryck, samt med rätt tonalitet (tone of voice) för din målgrupp. En professionell byrå ska därför ha talangfulla översättare som verkligen vet hur man skriver bra, och inte bara korrekt.

Samtext har några av branschens bästa språkfolk – översättare, skribenter och korrekturläsare – men även dessa människor gör fel ibland. Det handlar inte bara om rättstavning och kommatering, utan också om hur bra den färdiga texten är i sig själv. Hemligheten är en obligatorisk kvalitetssäkring utförd av särskilt kvalificerade språkgranskare och korrekturläsare.

Som fullserviceleverantör av språktjänster levererar vi översättning, versionering (“transcreation”), språkgranskning, korrektur och produktionsdesign.

Våra kunder ställer stora krav på noggrannhet och konsekvent språk. Därför tar vi fram ordlistor som hjälper oss att konsekvent använda din terminologi.

Flera byråer i samma översättningsbyrå

Kontor i flera länder ger högre kvalitet. Alla översättningar blir korrekturlästa och kvalitetssäkrade av det Samtext-kontor som utför jobbet, och därefter kvalitetssäkras de av det Samtext-kontor som har ansvar för kunden.

översättningsbyrå illustrasjon SE 3 (800 pxl bredde)

Figuren visar hur en svensk text blir översatt till danska, finska och norska. Här ser du skillnaden mellan den traditionella arbetsmetoden i branschen och hur översättningsbyrån Samtext arbetar.

Översättningarna blir med andra ord kontrollerade både av en person som har målspråket som modersmål, och av en person som har källspråket som modersmål. Anledningen till det sista steget är att en översättares akilleshäl är källspråket, alltså det språk som inte är hans eller hennes modersmål.

Bildligt språk och fasta uttryck är utmanande, men man ska inte måla fan på väggen

Att källspråk är akilleshälen gäller inte minst när texten ska översättas från ett nordiskt språk till ett icke-nordiskt språk, som till exempel engelska. Även om en brittisk översättare är otroligt duktig på svenska, förkommer bildligt språk och fasta uttryck som man ofta bara förstår om man ursprungligen kommer från Sverige.

Exempel: För de flesta svenskar är det att göra en pudel ett uttryck som är lätt att förstå (det används när någon, ofta en offentlig person, på ett ödmjukt sätt ber om ursäkt för och erkänner ett fel de har gjort). Men i en situation där en engelsk översättare inte hittar detta uttryck i en ordbok kan det hända att det får en helt annan och ofrivilligt humoristisk betydelse (”to create a poodle”, perhaps?). Ytterligare ett exempel finns i överskriften till detta stycke, nämligen ”man ska inte måla fan på väggen”.

En professionell översättning är felfri och välskriven, och det är vad du bör förvänta dig av en professionell översättningsbyrå.

Ge oss gärna en utmaning. Ring 073 707 2002, skriv till stockholm@samtext.com eller använd detta kontaktformulär:

  Filstorlek max 10 MB.

   

  .

  Danska flagganÖversättning till danska

  Samtext har eget kontor i Köpenhamn, ett stort antal fasta nordiska kunder och danska modersmålsöversättare och korrekturläsare som kan det hela, som danskarna säger.

  Om danska

  Även om både kultur och språk har stora likheter med vårt eget, finns det skillnader. När något ska översättas till danska, blir dessa skillnader mycket tydliga. På danska är det till exempel ännu vanligare att behålla engelska låneord än det är på svenska – som exempelvis “download” och “browser” istället för “ladda ner” och “webbläsare”. Men det är när din text ska användas till att marknadsföra något, som skillnaden i sinnelag och humör mellan svenskar och danskar verkligen visar sig. De formulerar sig helt enkelt inte på samma sätt, och ibland säger de något helt annat. Detta får konsekvenser för hur en text ska översättas. Nyckeln till att träffa mitt i prick med en dansk översättning är ingående kunskap om målgruppens jargong och preferenser – och ton.

  Har du provat att få något översatt till danska utan att det blev den där rejäla succén? Eller är det första gången du ska beställa en översättning till danska? Ring 073 707 2002 så hjälper vi dig.

   

  .

  Britiska flaggan - Union JackÖversättning till engelska

  Vårt dotterbolag i Storbritannien har brittiska specialister på facköversättningar inom IT, ekonomi och företagsekonomi. Dessutom har vi ett stort antal kvalitetssäkrade översättare som har koll på de flesta fackområden och målgrupper, oavsett om det gäller brittisk engelska, amerikansk engelska eller internationell engelska. 

  Om engelska

  Engelska är modersmål för britter, amerikaner, kanadensare, australiensare, sydafrikaner och en hel del andra nationaliteter. Men det är också andraspråk för ett stort antal människor och ett främmande språk för ännu fler. Dessutom är det världens mest utbredda lingua franca. Till och med svenskar, norrmän och danskar använder engelskan för att förklara ord och uttryck för varandra och för att reda upp i missförstånd sig emellan. Det är dock skillnad på engelska och engelska, inte bara när det gäller stavning utan även sättet att formulera sig på. Och lika viktigt: Om din målgrupp är alla människor runt om i världen som kan engelska, och inte bara de som har det som modersmål, kan skillnaden vara väldigt stor! När du ska köpa översättning till engelska bör du därför ha klart för dig vem målgruppen är och var de bor.

  Lite mer om engelska

  Brittiska och amerikanska översättare är duktiga på att skriva på ett sådant sätt att texten inte verkar översatt. Men för de som översätter från skandinaviska språk till engelska, är källspråket en akilleshäl. Till och med den bäste översättaren kan ibland missförstå detaljer i det svenska, norska eller danska språket. Det kan vara ett prepositionsuttryck, ett bildligt uttryck eller en hänvisning till ett dagsaktuellt tema som helt enkelt inte är så lätt att googla eller hitta i en ordbok. Hos Samtext är därför baklängeskorrektur obligatoriskt, alltså att en person som har källspråket som modersmål korrekturläser den engelska översättningen. Varför? En engelskfödd korrekturläsare har inte bättre förutsättningar för att förstå sådana gömda fel än översättaren, och upptäcker dem därför inte.

  Har du en text som du behöver få översatt till engelska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 073 707 2002 och prata med oss.

   

  .

  Finska flagganÖversättning till finska

  Vårt kontor i Helsingfors ser till att kvalitetskontrollen av översättningarna de gör är så grundlig att du kan låta texterna gå i tryck med en gång.

  Om finska

  Vi har finska specialister på tekniska texter, reklamtexter, pressmeddelanden, produktpresentationer samt webbsidor. Men även om detta är översättare med finska som modersmål och lång erfarenhet, så är de måna om att sätta sig in i just din verksamhetsspecifika fackterminologi och lära sig dina produkter och tjänster. Vår personal har helt säkert översatt texter om motsvarande produkter och tjänster tidigare, men din verksamhet har garanterat ett budskap och en röst som skiljer sig från andra. Dessutom gör själva produkterna och tjänsterna också det. Om du har en finsk filial eller importör som du skickar översättningen till för godkännande, är detta en perfekt partner för vår översättare att diskutera terminologi med.

  Har du inte en lokal representant i Finland? Då är det viktigt att du skickar tillbaka översättningen till oss i det slutgiltiga formatet innan den publiceras eller går till tryck. På så sätt kan vår finska korrekturläsare göra en sista genomgång av texten och se till att den är prickfri. För oss svenskar är finska lika oförståeligt som klassisk grekiska. Vi är helt blinda och klarar inte ens av att upptäcka uppenbara skrivfel. Som köpare av en översättning till finska måste du därför ha en finne du kan lita på som sista kontrollperson.

  Har du en text som du behöver få översatt till finska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 073 707 2002 så hjälper vi dig.

   

  .

  Norska flaggan, norsk översättningsbyråÖversättning till norska

  På vårt kontor i Oslo finns några av Norges bästa och mest kreativa översättare. En öppen miljö för utbyte av information mellan dig, projektledare, översättare och korrekturläsare ser till att dina texter verkligen blir förstådda, och att den korrekta fackterminologin används i översättningen.

  Vad översätter då våra 15 kollegor i Samtext Norway från svenska till norska? Bland annat allt som Volvo Cars, Villeroy Gustavsberg, Bambino, SATS Elixia, Fiskarheden och Nobel Biocare publicerar i Norge.

  Har du en text som du behöver få översatt till norska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 073 707 2002 så hjälper vi dig.

   

  .

  Svenska flaggan, svensk översättningsbyråÖversättning till svenska

  Samtext Sweden har några av Sveriges duktigaste specialister på versionering av marknadsföringstexter. Vi översätter åt en rad nordiska företag och organisationer, och våra ämnesområden omfattar allt från företagsekonomi till turism.

  Ett öppet utbyte av information mellan kund, projektledare, översättare och korrekturläsare säkerställer att texterna verkligen blir förstådda, och att den korrekta fackterminologin används i översättningen.

  Alla uppdrag görs i ett översättningsverktyg som är anslutet till Samtexts översättningsminne TEAMserver. Målet är att så mycket som möjligt av de texter du redan översatt ska kunna användas igen i framtida uppdrag. Detta ger dig två fördelar – du får en ordentlig rabatt på de meningar som kan återanvändas, och det säkerställer att fackterminologin alltid blir korrekt och språket konsekvent – även om det är fler än en översättare som arbetar med ditt projekt.

  Ett litet urval av vad vi översätter till svenska: företagswebbsidor, intranät, webbutiker, HR-system, appar, pressmeddelanden, produktbroschyrer, produktspecifikationer, handböcker, platsannonser, kursmaterial samt reklamtryck.

  Har du en text som du behöver få översatt? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 073 707 2002 så hjälper vi dig.

  “Hemligheten? Översättare med god språkkänsla och noggranna korrekturläsare.”
  Samtext logo
  Samtext Sweden AB
  Solkraftsvägen 16B
  135 70 Stockholm
  Tel: 073 707 2002