Samtext Norway

Översättningsbyrå

Samtext är en översättningsbyrå med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och England. Här kan du beställa kvalitetsöversättningar till och från de flesta språk och inom alla ämnesområden. Skicka din text till oss här så får du ett kostnadsförslag.

 

Som kund hos oss tilldelas du en översättare med god kännedom om din bransch. Du får en text som är skriven i rätt ton och med fackuttrycken på plats. Om du så önskar sammanställer vi även en ordlista för dina produkter. Vi är vana vid att arbeta med större projekt som produktkataloger och webbplatser. Och vi är även kända för vår snabba service när det är riktigt bråttom och pressmeddelandet eller annonsen måste iväg – nu!

En komplett översättningsbyrå

Med egna medarbetare i alla nordiska länder översätter vi texter till samtliga nordiska språk, snabbt och enhetligt. Alla översättningar blir kvalitetskontrollerade både av det Samtext-kontor som utför jobbet och det Samtext-kontor som tagit emot jobbet.

översättningsbyrå illustrasjon SE 3 (800 pxl bredde)

Ovan ser du hur en svensk text blir översatt till danska, finska och norska. Här kan du se skillnaden mellan det traditionella arbetssättet inom branschen, och hur vi på Samtext arbetar.

En översättares akilleshäl är källspråket, det vill säga det språk som inte är hans modersmål. Även om han talar språket flytande kommer det att finnas vissa uttryck som man måste vara infödd för att förstå. Därför kontrolleras översättningen både av en person som har målspråket som modersmål och av en person som har källspråket som modersmål.

Kvalitet, kvalitet … och kvalitet

Våra redaktioner i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Dorset, England levererar dagligen översättningar och reklamtexter till reklambyråer och företag i Norden och övriga Europa. För att kunna täcka våra kunders behov har vi dessutom ett nära samarbete med mer än 300 erfarna översättare, journalister och copywriters. 

Våra medarbetare översätter endast till sitt modersmål, vilket borgar för att texten blir idiomatiskt korrekt. Den känns aldrig som en översättning. Dessutom genomgår varje text dubbel korrektur – den granskas av översättaren själv och därefter av ytterligare en korrekturläsare.

Att hela tiden ha rutinerade översättare tillgängliga är oerhört viktigt, i synnerhet när det är bråttom. De flesta av våra uppdrag gäller översättning mellan västeuropeiska språk – främst svenska, engelska, danska, finska, norska och tyska. Men vi har också lång erfarenhet av syd- och östeuropeiska språk och till exempel ryska, arabiska och kinesiska.

På Samtext är vi stolta över att kunna leverera copy av hög kvalitet. Vi vet att detta är något som många företag uppskattar hos en översättningsbyrå.

Har du texter som du önskar få översatta? Ladda upp dem här så får du ett kostnadsförslag. (Om du vill ladda upp en stor fil (större än 10 MB) eller flera filer, klicka här.)

Filstorlek max 10 MB.

 

.

Översättning till danska, dansk översättareÖversättning till danska

Vårt danska kontor har ett stort antal kunder runt om i Norden och erfarna översättare med danska som modersmål samt korrekturläsare som kan det hele – som danskarna själva uttrycker det.

Även om det bara är en knappt åtta km lång bro som skiljer oss åt och även om våra kulturer och våra språk liknar varandra, så finns det fortfarande en hel del olikheter. Detta blir särskilt tydligt när någonting ska översättas, och då i synnerhet om texten ska marknadsföra en produkt eller tjänst. Nyckeln till att träffa mitt i prick med en dansk översättning är ingående kunskap och kännedom om målgruppen – deras egna uttryck och preferenser samt ton.

Har du provat att få någonting översatt till danska utan att det blev riktigt som du hade tänkt dig? Eller det kanske är första gången du ska översätta till danska? Ring 08-714 79 97 så hjälper vi dig.

 

.

Översättning till engelska, engelska översättareÖversättning till engelska

Vårt dotterbolag i Storbritannien har inhemska specialister på facköversättningar inom IT, ekonomi och företagsekonomi. Dessutom har vi ett stort antal kvalitetssäkrade översättare som har koll på de flesta fackområden och målgrupper, oavsett om det gäller brittisk engelska, amerikansk engelska eller internationell engelska. 

Om engelska I

Engelska är modersmål för britter, amerikanare, kanadensare, australiensare, sydafrikaner och en hel del andra nationaliteter. Men det är också andraspråk och akademiskt språk för ett stort antal människor, till exempel i Indien. Dessutom är det världens mest utbredda lingua franca. Till och med svenskar, norrmän och danskar använder engelskan för att förklara ord och uttryck för varandra och för att klara upp missförstånd sig emellan.

Det är dock skillnad på engelska och engelska, inte bara när det gäller stavning utan även sättet att formulera sig på. Är din målgrupp alla människor runt om i världen som kan engelska, eller bara de som har engelska som modersmål? Skillnaden kan vara stor! Se till att du vet vilken din målgrupp är och var de bor för att få rätt version av din översättning till engelska.

Om engelska II

Brittiska och amerikanska översättare är duktiga på att skriva på ett sådant sätt att texten inte verkar översatt. Men till och med den bäste översättaren kan i sällsynta fall missförstå detaljer i det svenska, norska eller danska språket. Det kan vara ett prepositionsuttryck, ett bildligt uttryck eller en hänvisning till ett dagsaktuellt tema som helt enkelt inte är så lätt att googla eller hitta i en ordbok. Detta löser vi här på Samtext genom att låta en person som har källspråket som modersmål göra en extra korrektur. Varför? Därför att det är lika svårt för den engelskfödde korrekturläsaren som för översättaren att upptäcka och förstå dessa dolda nyanser.

Har du en text som du behöver få översatt till engelska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 08-714 79 97 så hjälper vi dig.

 

.

Översättning till finska, finsk översättareÖversättning till finska

Vårt kontor i Helsingfors ser till att kvalitetskontrollen av översättningarna de gör är så grundlig att du kan låta texterna gå i tryck med en gång.

Vi har finska specialister på tekniska texter, reklamtexter, pressmeddelanden, produktpresentationer samt webbsidor. Men även om detta är översättare med finska som modersmål och lång erfarenhet, så är de måna om att sätta sig in i just din verksamhets specifika fackterminologi och lära sig dina produkter och tjänster. Vår personal har helt säkert översatt texter om motsvarande produkter och tjänster tidigare, men din verksamhet har garanterat ett budskap och en röst som skiljer sig från andra.

När det gäller finska är det också extra viktigt att du skickar tillbaka den färdiga finska texten till oss i det slutgiltiga formatet innan den publiceras eller går till tryck. På så sätt kan vår finska korrekturläsare göra en sista genomgång av texten och se till att den är prickfri. 

Har du en text som du behöver få översatt till finska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 08-714 79 97 så hjälper vi dig.

 

.

Översättning till norska, norsk översättareÖversättning till norska

På kontoret i Oslo finns några av Norges bästa och mest kreativa översättare, copywriters och korrekturläsare som arbetar tillsammans med oss för att säkerställa att dina texter verkligen blir förstådda, och att den korrekta fackterminologin används i översättningen.

Vad översätter då våra 15 kollegor i Samtext Norway från svenska till norska? Bland annat allt som Volvo Cars, Villeroy Gustavsberg, Bambino, SATS Elixia, Fiskarheden och Nobel Biocare publicerar i Norge.

Har du en text som du behöver få översatt till norska? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 08-714 79 97 så hjälper vi dig.

 

.

Översättning till svenska, svensk översettareÖversättning till svenska

Samtext Sweden har några av Sveriges duktigaste specialister på versionering av marknadsföringstexter. Vi översätter åt en rad nordiska företag och organisationer, och våra ämnesområden omfattar allt från företagsekonomi till turism.

Ett öppet utbyte av information mellan kund, projektledare, översättare och korrekturläsare säkerställer att texterna verkligen blir förstådda, och att den korrekta fackterminologin används i översättningen. 

Alla uppdrag görs i ett översättningsverktyg som är anslutet till Samtexts översättningsminne TEAMserver. Målet är att så mycket som möjligt av de texter du redan översatt ska kunna användas igen i framtida uppdrag. Detta ger dig två fördelar – du får en ordentlig rabatt på de meningar som kan återanvändas, och det säkerställer att fackterminologin alltid blir korrekt och språket konsekvent – även om det är fler än en översättare som arbetar med ditt projekt.

Ett litet urval av vad vi översätter till svenska: företagswebbsidor, intranät, webbutiker, HR-system, appar, pressmeddelanden, produktbroschyrer, produktspecifikationer, handböcker, platsannonser, kursmaterial samt reklamtryck.

Har du en text som du behöver få översatt? Eller letar du efter en bättre översättningsbyrå än den du har idag? Ring 08-714 79 97 så hjälper vi dig.

«Hemligheten? Rutinerade översättare med god språkkänsla och noggranna korrekturläsare.»
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Gotlandsgatan 75
116 38 Stockholm
Tel: 08-714 79 97