Samtext

Filmmanus

Ska du lansera din film utomlands? Har du ett utländskt filmmanus som du vill ha versionerat till svenska? Eller behöver manuset kanske redigeras eller korrekturläsas? Överlåt det språkliga arbetet till oss!

 

Samtext följer principen att varje översättare och textförfattare måste ha insikt i och erfarenhet av det fackområde texten tar upp. Vad är då mer naturligt än att låta en skrivkunnig skådespelare redigera, korrekturläsa eller översätta ett filmmanus? Hos Samtext hittar du den kompetensen.

Både översättning (versionering) och redigering av film- och TV-manus förutsätter att översättaren har förmågan att uppfatta och förstå tankarna som ligger bakom texten – det är först då replikerna får liv.

Ett filmmanus kan inte översättas ordagrant

Översättaren/textförfattaren måste ha en god dramaturgisk förståelse och vara trogen både tonen och karaktärerna i originaltexten. Samtidigt måste manuset anpassas till lokala förhållanden och skådespelare för att vara trovärdigt när det gäller sociala och kulturella koder.

Hos oss är ditt manus i trygga händer. Bara under de senaste två åren har Samtext versionerat och redigerat ett tiotal manus och vi vet hur viktigt det är att det blir bra.

Kontakta Kristian, vår projektledare för audiovisuella texter, för att få ett välskrivet filmmanus.

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272