Samtext

Filosofi

Vårt mål är att leverera världens bästa texter.

Varför?

En dålig text blir ignorerad. En bra text blir läst. En briljant text blir ihågkommen och dessutom får den människor att reagera.

Texter ger också starka signaler, på gott och ont. Folk bildar sig en uppfattning om företaget och företagets produkter utifrån vad de läser.

Hur?

Genom att använda några av de allra bästa skribenterna och översättarna för uppdraget och genom att låta allting genomgå en kvalitetskontroll som inte överträffas av någon.

Vårt arbete är baserat på principen exchange in abundance – att ge mer än man får. Kunden ska vara säker på att det han tar emot är mer värt för honom än de pengar han betalar för det.

Vi levererar inte någonting som inte är felfritt.

Kvalitetskontrollen görs på papper och inte bara på skärmen.

Korrektur görs av en annan person, i tillägg till skribentens eller översättarens korrektur av sitt eget arbete. Alltid.

Texten korrekturläses om och om igen tills den är felfri. Alltid.

Denna repetitiva korrekturläsning görs av alla som är involverade i arbetet med en text, där varje led har inställningen att han är sista man på bollen och att texten ska vara redo att publiceras när han är färdig med den.

Översättningen kvalitetskontrolleras av en professionell korrekturläsare med målspråket som modersmål.

Samtexts filosofi

Genom att vara mer professionella än andra vill vi höja ribban i branschen. Oavsett hur lång tid det tar eller hur mycket arbete det innebär skall texten vara fullständigt genomarbetad. Ingen lägger mer vikt vid detaljerna än vad vi gör.

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272