Samtext

Översättningsverktyg

När vi talar om att våra översättare använder ett översättningsverktyg syftar vi inte på Google Translate, utan om ett program som lagrar översättningen i en databas. Fördelen är att språket och terminologin blir konsekvent vid varje projekt. 

 

Vi arbetar vanligtvis med Déjà Deja från Atril Solutions, men vi kan om så önskas även använda andra verktyg, som till exempel memoQ eller Memsource. 

Alla professionella översättningsverktyg fungerar på ungefär samma sätt: originaltexten och översättningen lagras i en sökbar databas. Vid nästa projekt matchas texten mot databasen, och om en mening återkommer visas den tidigare översättningen automatiskt, vilket sparar tid för översättaren och gör att språket blir konsekvent. 

 

“Originaltexten och översättningen lagras i en sökbar databas”
Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002