Samtext
Viktigt när du väljer översättningsbyrå

Viktigt när du väljer översättningsbyrå

En riktigt bra översättning är felfri, har branschuttrycken på plats, är BRA SKRIVEN och känns inte översatt. Men hur ska man kunna veta vilken översättningsbyrå som lever upp till dessa krav utan att ha provat först? Här följer några tips.

En iPhone är en iPhone oavsett var du köper den. Du kan vara helt säker på att det är exakt samma produkt oavsett om du köper den hos Elgiganten, Elkedjan eller Kurts Mobilhörna. Mobilerna kommer att vara identiska.

Överallt omkring oss idag ser vi standardiserade produkter. En vara av samma märke har också samma egenskaper, funktion, kvalitet och ger samma användarupplevelse. Självklart kan det förekomma fel och brister men detta sker så sällan att vi ändå förutsätter att varan ska vara som vi förväntar oss. 

Missvisande etiketter

Standardiseringen märks också inom många servicebranscher. Serviceleverantörer inom en viss bransch gör saker och ting på samma sätt och är därför förutsägbara. Därmed förväntar vi oss att serviceleverantörer även inom andra branscher ska göra saker och ting efter samma förutsägbara mall. Sysslar företaget BCW med twitterkampanjer och PR-rådgivning? Då är BCW en ”kommunikationsbyrå”.

Så fort vi satt en sådan etikett på ett företag så antar vi att vi vet vad de sysslar med och vilket slags företag det är. BCW gör kanske saker och ting på ett helt annat sätt än andra kommunikationsbyråer. Men vi tror oss veta, och vi har därför vissa förväntningar på BCW. Det är som om vi hade Gula Sidorna i huvudet – en automatiserad mental katalogisering av företag.

Därmed kommer vi till ”översättningsbyrå” som är just en sådan etikett. Översättningsbyrå finns även som eget uppslagsord på Gulasidorna.se. Men en översättning är inte en standardiserad produkt på samma sätt som en mobiltelefon. Översättning är ett gediget hantverk och mycket av arbetet är skräddarsytt. Ju mer kreativ källtexten är desto mindre standardiserad blir översättningen. Reklam- och marknadsföringstexter är exempel på sådana texter.

Tre avgörande faktorer

Det skiljer sig avsevärt mellan översättningsbyrå och översättningsbyrå och då menar vi inte storleks- eller organisationsmässigt. Det vi talar om är tre viktiga punkter som bestämmer vad de kommer att leverera till sin slutkund. Dessa punkter är långt mer avgörande än vilken som helst annan faktor.

Punkt 1: Översättaren måste förstå ämnet.
För att kunna göra en bra översättning måste översättaren förstå både språket texten är skriven på och ämnet den tar upp. Ska han översätta verkstadsmanualer för bilar måste han känna till lite om det som finns under motorhuven. Åtminstone tillräckligt för att få en bilmekaniker att förstå det han har översatt. Översättaren behöver inte nödvändigtvis vara bilmekaniker själv men det hjälper att ha mekat lite!

Punkt 2: Översättaren måste förstå målgruppen.
Översättaren måste veta vem översättningen riktar sig till och hur den ska användas. Och han måste känna till de branschuttryck och den ton som målgruppen använder. Det är också vanligt att det är just dessa ord och uttryck som inte finns med i en ordbok, så kunskap och inblick är avgörande.

Punkt 3: Översättningen måste korrekturläsas och korrekturen måste göras av en annan person än översättaren.
Oavsett hur bra förståelse översättaren har av källtexten och oavsett hur bra inblick han har när det gäller målgruppen kan han göra misstag. Det är svårt att upptäcka sina egna fel och brister och därför MÅSTE korrekturen göras av en annan översättare för att få en riktigt bra och felfri text. Det är ett faktum att antalet skriv- och översättningsfel är omvänt proportionerliga mot förståelse av och inblick i branschen, men även den bästa kan göra misstag.

Så till tipsen:

  • TIPS 1: Vissa översättningsbyråer använder sig av översättare som varken har tillräcklig förståelse av källspråket eller för det ämne källtexten tar upp. Be om en kundreferens som du kan kontakta och få ett utlåtande av. 
  • TIPS 2: Vissa översättningsbyråer använder sig av översättare som inte har tillräcklig förståelse för den målgrupp texten riktar sig till. Översättarna får ingen information angående detta av byrån och tar själva inte reda på det. Skicka en text för provöversättning till byrån där målgruppen och vad texten ska användas till inte är så uppenbar och se hur byrån hanterar detta. 
  • TIPS 3: På vissa översättningsbyråer görs ingen korrektur. Det är en tilläggstjänst som du måste betala extra för.  Fråga byrån om korrektur av en annan översättare ingår i priset för översättningen. Gör den inte det så kan du vara säker på att denna byrå inte förstår hur viktig punkt 3 faktiskt är och då bör du inte använda dom. Men även om korrektur ingår kan du inte vara säker på att det blir bra, eftersom kvaliteten varierar mycket mellan olika byråer. Skicka därför en text till byrån för provöversättning och låt en professionell korrekturläsare gå igenom texten efteråt. Eller låt en konkurrerande översättningsbyrå gå igenom den översatta texten. De är helt säkert intresserade av att hitta så många fel och brister som möjligt!

Vad vill du signalera?

De texter som ditt företag publicerar ger starka signaler och kvaliteten på dina texter är därför oerhört viktig. Människor gör en ögonblicklig bedömning och får en uppfattning om företaget och dess produkter efter hur de upplever webbsidan, broschyrerna, produktdokumentationen och företagets korrespondens.

Gör inte ditt företag en björntjänst genom att spara in på kvaliteten på översättningar och texter. Medelmåttiga, dåliga eller rent av usla översättningar gör stor skada. Det goda intryck som en riktigt bra text ger dig är långt mer värd än de extra kronor den kostar. Dessutom slipper du mycket efterarbete med att rätta till alla fel och brister. De timmarna kostar de också! 

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 010 147 8272