Samtext
Ska översättningen sälja något? Beställ en versionering.

No one will outshine you when you wear NoDullShine™

Ska översättningen sälja något? Beställ en versionering.

När en översättare tar sig an en manual, ett avtal eller en domstolshandling är noggrannheten det viktigaste. Översättningen måste till hundra procent överensstämma med det som står i källtexten och dess kvalitet bedöms därefter. Är det däremot en annons eller en säljande produktbroschyr ställs översättaren inför helt andra utmaningar.

Låt oss anta att en importör ska marknadsföra en skokräm i Sverige och har fått följande produktbeskrivning från den amerikanska tillverkaren:

Life-changing NoDullShine™ shoe polish with its revolutionary water-repelling properties and long-lasting shine will bring your experience of footwear to the next level. You will never look at a pair of shoes the same way again. No one will outshine you when you wear NoDullShine™.

Vad ska en översättare göra med en sådan text? Vara trogen källtexten? Helst inte, tack, även om man då och då ser den här typen av texter direkt översatta till svenska. Vem i Sverige köper påståendet att en skokräm kan förändra livet? Eller att dina nyputsade dojor från och med nu kommer att överglänsa alla andra skor? Nu tror väl knappast en amerikan det heller, men det är otvivelaktligen så att produktinformation ser väldigt olika ut i Sverige och USA.

Versionering – välbekant för några, okänd för de flesta

Lösningen är förstås att anpassa texten till svenska förhållanden. Tjänsten kallas versionering eller copyöversättning (på engelska ”transcreation” eller ”copy-adaptation”) och innebär att budskapet skrivs om och anpassas för en viss marknad eller målgrupp.

Vem kan då utföra en bra versionering? Vissa tekniska översättare är faktiskt väldigt bra på detta, men många av de bästa inom detta område har ingen formell översättningsutbildning alls och många är författare, musiker eller journalister.

Specialisterna inom versionering på Samtext är ett mångsidigt gäng. En av de allra bästa är professionell cellist och spelade i orkester innan han kom till oss. En annat har varit chef på Radio Nova och ledde under många år en kubansk 11-mannaorkester på sin fritid.

Men gemensamt för dem alla är att de har sinne för hur man får en kund intresserad av ämnet. De kan lösgöra sig från källtexten. De kan lägga den åt sidan efter att ha läst den och sedan skriva något som är riktigt bra. Ibland räcker det med att anpassa budskapet lite grann. Andra gånger måste texten skrivas om från grunden.

Beställ versionering (copyöversättning) nästa gång du har en marknadsföringstext som behöver översättas!

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Solkraftsvägen 16B
135 70 Stockholm
Tel: 073 707 2002