Samtext Norway

Filosofi

Vi lever och andas ord, och stimuleras av att brottas med dem.  Alltid inom de fyra pelare som ramar in vår brottningsring – känsla, kvalitet, kreativitet och kunskap. Att få orden att trivas tillsammans och förmedla precis det kunden önskar är vår ständiga strävan. Det finns inga absoluta sanningar när det gäller att skriva och översätta – det handlar istället om känsla, inlevelseförmåga och förståelse. Och inte minst ödmjukhet. Det är därför det är så svårt och samtidigt så givande. De flesta har väl haft ett ord på tungan och upplevt den förargliga känslan av att inte hitta det – och tillfredsställelsen av att sedan slå huvudet på spiken. Det är den sortens stimulans som driver oss framåt i språkdjungeln och som dag för dag låter oss bygga den kulturella bro mellan olika skriftvärldar som heter Samtext.

Av vår filosofi följer de här kvalitetskriterierna helt naturligt

• Vi ska alltid förstå kundens text och terminologi helt och fullt.
• Vi lämnar aldrig ifrån oss en produkt innan den är grundligt granskad och genomgången.

Dessutom är det en självklarhet att

• Vi levererar på avtalad tid.
• Vi är anpassningsbara och försöker ge kunden ett mervärde i varje enskilt uppdrag.

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Gotlandsgatan 75
116 38 Stockholm
Tel: 08-714 79 97