Samtext Norway

Textbyrå
Korrektur och redigering
Översättningsbyrå

Ska översättningen sälja något? Beställ en versionering.

Vad er versionering? När en översättare tar sig an en manual, ett avtal eller en domstolshandling är noggrannheten det viktigaste. Översättningen måste till hundra procent överensstämma med det som står i källtexten och dess kvalitet bedöms därefter. Är det däremot en annons eller en säljande produktbroschyr ställs översättaren inför helt andra utmaningar.

Läs hela inlägget i vår blogg

Kundutlåtanden

kundelogo
FMC Technologies

Samtext har de resurser, verktyg och den erfarenhet som krävs för att kunna hålla sig uppdaterade med terminologin inom vår bransch. Deras leveranser har alltid varit tillförlitliga, oavsett uppdragets tidsfrist och storlek.

Tore Natland, Information Manager, FMC Technologies, Kongsberg

kundelogo
Burson-Marsteller

Våra uppdragsgivare kräver att vi kan leverera med kort varsel. Därför måste vi ha underleverantörer som också kan göra det. Samtext är flexibla och serviceinriktade och levererar kvalitet på avtalad tid.

Per Hynne, chef, avdelningen för företagskommunikation, Burson-Marsteller

kundelogo
IMP Nordic AB

Vi är ett internationellt förlag och bedriver verksamhet på 25 marknader, vilket gör att det är viktigt att hitta leverantörer som kan täcka våra behov. De avgörande kvalifikationerna vid val av samarbetspartner är förmågan att kunna arbeta med långsiktiga projekt, flexibilitet, kunskap inom flera fackområden och förmåga att kunna hålla varje tidsfrist. Samtext lever verkligen upp till förväntningarna så att jag som senior projektledare kan koncentrera mig på helheten i ett projekt istället för att behöva kontrollera varje detalj i samband med varje leverans.

Kristina Jakobsson, IMP Nordic AB

Samtext logo
Samtext Sweden AB
Gotlandsgatan 75
116 38 Stockholm
Tel: 08-714 79 97